Odvoz odpadu Praha, Arnošt Vaňák

Ceník - odvoz odpadu Praha, Arnošt Vaňák

Název Množství Popis Cena bez DPH Cena s DPH
Odpady
Suť/zemina 3 m3 Cihly, dlažba, beton do 30cm, keramika, omítka, zemina 2 700 Kč 3 267 Kč
  6 m3 kamení, střešní tašky mimo etrnitu a živice - asfaltu 4 500 Kč 5 445 Kč
Přeložení   příplatek za přeložení o 1 m3 nad hranu kontejneru 400 Kč 484 Kč
Směsný komunál 3 m3 igelity, kartony, koberce, sádrokarton, koberce, bytová 3 200 Kč 3 872 Kč
  6 m3 jádra, odpad ze sklepů, půd a garáží, pozůstalostí 4 000 Kč 4 840 Kč
  10 m3 obalový a izolační materiál 5 000 Kč 6 050 KčKč
Přeložení 1 m3 Příplatek za přeložení nad hranu kontejneru/hmotnost 250 Kč 302 Kč
Bioodpad/dřevo 3 m3 Prkna, trámy, fošny, dřevotřískové desky, okenní rámy 2 700 Kč 3 267 Kč
  6 m3 bez skla, větve,trávy, listí, kmeny, bez příměsí 3 000 Kč 3 630 Kč
  10 m3 komunálních odpadů, sutě a zeminy 3 300 Kč 3 993 Kč
Přeložení 1 m3 Příplatek za přeložení nad hranu kontejneru/hmotnost 100 Kč 121 Kč
Vážení kontejneru +/- 50kg Zvážení kontejneru na žádost zákazníka 150 Kč 181 Kč
Příplatek za mix kontejner Příměs komunálních odpadů v suti a suti v komunálu 500 Kč 605 Kč
 
Materiály
Písek M 0/2 m3 Písek maltový k omítání, zdění, do pískovišt a na zásyp 400 Kč 484 Kč
Písek B 0/4 m3 Písek betonářský praný říční vhodný na betonování 400 Kč 484 Kč
Štěrk 0/4 m3 prách, pod zámkovou dlažbu, zpevnění chodníků 600 Kč 726 Kč
Štěrk 4/8 m3 vhrchní vrstva pod zámkovou dlažbu a na zimní posypy 800 Kč 968 Kč
Štěrk 8/16 m3 pod zámkovou dlažbu, do betonu, stavba a drenáže 750 Kč 907 Kč
Štěrk 16/22 m3 pod zámkovou dlažbu, do betonu, stavba a drenáže 750 Kč 907 Kč
Štěrk 16/32 m3 pod zámkovou dlažbu, stavba a drenáže 750 Kč 907 Kč
Štěrk 0/32 m3 pod zámkovou dlažbu, zpevnění cest 650 Kč 786 Kč
Štěrk 32/63 m3 pod zámkovou dlažbu, stavba a drenáže 750 Kč 907 Kč
Štěrk 0/63 m3 pod zámkovou dlažbu, zpevnění cest 650 Kč 786 Kč
Praný kačírek
Kačírek 4/8 m3 na dětská hřiště okolo herních prvků, dekorační účely 750 Kč 907 Kč
Kačírek 8/16 m3 dekorační a drenážní účely 750 Kč 907 Kč
Kačírek 16/22 m3 dekorační a drenážní účely 750 Kč 907 Kč
Kačírek 16/32 m3 dekorační a drenážní účely 1000 Kč 1210 Kč
Kačírek 32/63 m3 dekorační a drenážní účely 1000 Kč 1210 Kč
Recykláty
Směsný 0/63 m3 Směsný netříděný do základových desek, zpevnění cest 150 Kč 181 Kč
Směsný tříděný m3 Tříděný na frakce 0/32, 32/63 a 63/125 250 Kč 302 Kč
Betonový 0/63 m3 Směsný netříděný do základových desek, zpevnění cest 200 Kč 242 Kč
Betonový tříděný m3 Tříděný na frakce 0/32, 32/63 a 63/125 300 Kč 363 Kč
Mulčovácí kůra m3 dekorační mulčování záhonů, živých plotů, parků 1 000 Kč 1 210 Kč
Zemina tříděná m3 Tříděná zahradní zem pro finální upravy pozemků 1 000 Kč 1 210 Kč
Podkladní ornice m3 Podkladní tříděná ornice 600 Kč 726 Kč
 
Doprava
Malá 0,5-2,5 m3 Doprava malého množství, nízký kontejner max 2,5 m3 1 100 Kč 1 331 Kč
Velká 3-5 m3 Doprava většího množství , střední kontejner max 5 m3 1 600 Kč 1 936 Kč
Sleva Zóna 1 Viz mapa Prahy a okolí se zonami 1-3 -300 Kč -363 Kč
Příplatek Zóna 3 Viz mapa Prahy a okolí se zonami 1-3 300 Kč 363 Kč
Beton - příplatek kontejner Betony a potěry vozíme zavlhlé, maximálně 2 m3 100 Kč 121 Kč
  den 7:00 výjezd, návrat 17:00, 0:45 pauza AETR MAX 250km 7 500 Kč 9 075 Kč
Za hranici Prahy km Počítají se všechny cesty od hranice města a za zonu 2 30 Kč 36 Kč
Čekání 1/4 hod Čekání na nakládku a vykládku 150 Kč 181 Kč
  hod Prostoje ze strany zákazníka a manipulace po stavbě 600 Kč 726 Kč
 
Pronájem kontejneru
Malý 3 m3 Dlouhodobé stání delší než 3 dny 100 Kč 121 Kč
Střední 6 m3 Dlouhodobé stání delší než 3 dny 150 Kč 181 Kč
Vysoký 10 m3 Dlouhodobé stání delší než 3 dny 200 Kč 242 Kč

Navigace