Odvoz odpadu Praha, Arnošt Vaňák

Ceník - odvoz odpadu Praha, Arnošt Vaňák

Název Množství Popis Cena bez DPH Cena s DPH
Odpady
Suť/zemina 3 m3 Cihly, dlažba, beton do 30cm, keramika, omítka, zemina 1 800 Kč 2178 Kč
  6 m3 kamení, střešní tašky mimo etrnitu a živice - asfaltu 3 200 Kč 3872 Kč
Směsný komunál 3 m3 igelity, kartony, koberce, sádrokarton, koberce, bytová 2 500 Kč 3025 Kč
  6 m3 jádra, odpad ze sklepů, půd a garáží, pozůstalostí 3 200 Kč 3872 Kč
  10 m3 obalový a izolační materiál 3 900 Kč 4719 Kč
Bioodpad/dřevo 3 m3 Prkna, trámy, fošny, dřevotřískové desky, okenní rámy 1 800 Kč 2178 Kč
  6 m3 bez skla, větve,trávy, listí, kmeny, bez příměsí 2 300 Kč 2783 Kč
  10 m3 komunálních odpadů, sutě a zeminy 2 800 Kč 3388 Kč
 
Příplatek za mix kontejner Příměs komunálních odpadů v suti a suti v komunálu 500 Kč 605 Kč
 
Materiály
Písek M 0/2 m3 Písek maltový k omítání, zdění, do pískovišt a na zásyp 350 Kč 423,50 Kč
Písek B 0/4 m3 Písek betonářský praný říční vhodný na betonování 350 Kč 423,50 Kč
 
Štěrk 0/4 m3 prách, pod zámkovou dlažbu, zpevnění chodníků 550 Kč 665,50 Kč
Štěrk 4/8 m3 vhrchní vrstva pod zámkovou dlažbu a na zimní posypy 700 Kč 847 Kč
Štěrk 8/16 m3 pod zámkovou dlažbu, do betonu, stavba a drenáže 650 Kč 786,50 Kč
Štěrk 16/22 m3 pod zámkovou dlažbu, do betonu, stavba a drenáže 650 Kč 786,50 Kč
Štěrk 16/32 m3 pod zámkovou dlažbu, stavba a drenáže 650 Kč 786,50 Kč
Štěrk 0/32 m3 pod zámkovou dlažbu, zpevnění cest 550 Kč 665,50 Kč
Štěrk 32/63 m3 pod zámkovou dlažbu, stavba a drenáže 650 Kč 786,50 Kč
Štěrk 0/63 m3 pod zámkovou dlažbu, zpevnění cest 550 Kč 665,50 Kč
 
Praný
Kačírek 4/8 m3 na dětská hřiště okolo herních prvků, dekorační účely 600 Kč 726 Kč
Kačírek 8/16 m3 dekorační a drenážní účely 600 Kč 726 Kč
Kačírek 16/22 m3 dekorační a drenážní účely 600 Kč 726 Kč
Kačírek 16/32 m3 dekorační a drenážní účely 750 Kč 907,50 Kč
Kačírek 32/63 m3 dekorační a drenážní účely 750 Kč 907,50 Kč
 
Recykláty
Směsný 0/63 m3 Směsný netříděný do základových desek, zpevnění cest 150 Kč 181,50 Kč
Směsný tříděný m3 Tříděný na frakce 0/32, 32/63 a 63/125 250 Kč 302,50 Kč
Betonový 0/63 m3 Směsný netříděný do základových desek, zpevnění cest 200 Kč 242 Kč
Betonový tříděný m3 Tříděný na frakce 0/32, 32/63 a 63/125 300 Kč 363 Kč
 
Mulčovácí kůra m3 dekorační mulčování záhonů, živých plotů, parků 900 Kč 1089 Kč
 
Zemina tříděná m3 Tříděná zahradní zem pro finální upravy pozemků 600 Kč 726 Kč
 
Doprava
Malá 0,5-2,5 m3 Doprava malého množství, nízký kontejner max 2,5 m3 800 Kč 968 Kč
Velká 3-5 m3 Doprava většího množství , střední kontejner max 5 m3 1 200 Kč 1452 Kč
 
Sleva Zóna 1 Viz mapa Prahy a okolí se zonami 1-3 -100 Kč -121 Kč
Příplatek Zóna 3 Viz mapa Prahy a okolí se zonami 1-3 200 Kč 242 Kč
 
Beton - příplatek kontejner Betony a potěry vozíme zavlhlé, maximálně 2 m3 100 Kč 121 Kč
 
Za hranici Prahy Malé 6T Počítají se všechny cesty od hranice města a za zonu 2 20 Kč 24,20 Kč
  Velké 12T Počítají se všechny cesty od hranice města a za zonu 2 25 Kč 30,25 Kč
 
Čekání 1/4 hod Čekání na nakládku a vykládku 150 Kč 181,50 Kč
  hod Prostoje ze strany zákazníka 500 Kč 605 Kč
 
Pronájem kontejneru
Malý 3 m3 Dlouhodobé stání delší než 3 dny 100 Kč 121 Kč
Střední 6 m3 Dlouhodobé stání delší než 3 dny 150 Kč 181,50 Kč
Vysoký 10 m3 Dlouhodobé stání delší než 3 dny 200 Kč 242 Kč

Navigace