Odvoz odpadu Praha, Arnošt Vaňák

Články

Odvoz odpadu Praha Kontejnery Písek a štěrk

Likvidace odpadu ekologicky

Nabízíme kompletní odvoz odpadu, stavebního odpadu a komunálního odpadu a profesionální likvidaci odpadu podle stupně nebezpečnosti. Nebezpečné odpady je potřeba likvidovat ve speciálních sběrnách nebezpečných odpadů vedených firmami s potřebnými certifikáty pro likvidaci nebezpečných odpadů.

Odvoz odpadu v Praze a okolí

Pro odvoz odpadu jsme dobře vybaveni. Máme vozový park který obnáší několik různě výkonných nákladních vozidel. Můžeme tak podle potřeby klienta přistavit optimálně výkonné nákladní vozidlo.

Celý článek...

Vynášení odpadu

Součástí naší pomoci s odpadem je i ruční vynesení a sběr odpadu. Podle toho, co je pro Vás výhodnější Vám můžeme se s Vámi dohodnout takto:

  • přistavíme kontejner na odpad (nebo několik kontejnerů), Vy si sami zajistíte naplnění kontejnerů odpadem a my už pouze kontejner odbezeme na příslušnou povolenou skládku
  • přistavíme kontejner a zajistíme Vám vynesení odpadu z míst, kde se nachází do kontejnerů a potom odpad v kontejnerech odvezeme, tato služba je tzv. na klíš, Vy nemusíte nic zajišťovat, o vše se postaráme my

Celý článek...

Kontejnery na odpad

Naše firma má pro své klienty připraveno mnoho kontejnerů na odpad a stavební suť a jsme schopni reagovat individuálně na Vaše požadavky. Při přistavení kontejneru se musí dbát obecně platných vyhlášek a nařízení týkající se umisťování kontejnerů na odpad na komunikacích a pozemcích. O správné umístění a označení kontejneru se postaráme my.

Celý článek...